У току досадашњих 30 година рада “Еуропром” је својом пословношћу, великим радом и ангажовањем свих запослених унапређивао привредни, културни и социјални амбијент средине у којој фунционише, и заслужио читав низ друштвених признања. Нека од њих су:

  • Златно признање Регионалне Привредне Коморе Ваљево за најбоље средње предузеће 2009. године,
  • Признање Привредне Коморе Србије поводом 20 година успешног рада (2010. године),
  • Диплома Регионалне Привредне Коморе Ваљево о додељеној годишњој награди за најбоље пословне и предузетничке резултате у 2013. години,
  • Сребрно признање Регионалне Привредне Коморе Ваљево за најбоље средње привредно друштво 2014. године,
  • Диплома Регионалне Привредне Коморе Ваљево за континуитет у пословању (2014. година).
  • Добитник признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за категорију „КВАЛИТЕТ УСЛУГА“ (2018. година)
Изборник