МИСИЈА

Освајање и неговање поверења потрошача, запослених и пословних партнера кроз широк асортиман квалитетних и ценовно конкурентних производа, хармоничне радне односе у предузећу, и поштовање свих пословних договора.

ВИЗИЈА

Постати синоним за водећи трговински ланац у западној Србији, у чијем срцу је Потрошач.

Изборник