Робна марка „ДОМАЋЕ”

„Еуропром“ је иницијатор и покретач робне марке „ДОМАЋЕ”, која тренутно окупља 10 ДОМАЋИХ локалних и регионалних произвођача, броји око 50 производа и позиционирана је у објектима „Еуропрома” већ 5 година.

  • Производи робне марке “ДОМАЋЕ” обележени су ћириличним знаком “ДОМАЋЕ”
  • Представљају производе произведене од сировина из нашег краја, по традиционалним рецептима (а уз примену савремене технологије и поштовање неопходних стандарда)
  • Производи робне марке „ДOMAЋЕ“ не садрже штетне адитиве

Произвођачи:

null

Млекара 'Качаревић'

null

'Yu Evropa'

null

Млекара 'Агро Маја'

null

'Јабланик'

null

'Подгорина Бељић'

null

'Аронко'

null

'Сточар'

null

'Племић комерц'

null

'С продукт'

null

'Еуропек'

Робна марка „ДОМАЋЕ”

„Еуропром“ је иницијатор и покретач робне марке „ДОМАЋЕ”, која тренутно окупља 10 ДОМАЋИХ локалних и регионалних произвођача, броји око 50 производа и позиционирана је у објектима „Еуропрома” већ 5 година.

  • Производи робне марке “ДОМАЋЕ” обележени су ћириличним знаком “ДОМАЋЕ”
  • Представљају производе произведене од сировина из нашег краја, по традиционалним рецептима (а уз примену савремене технологије и поштовање неопходних стандарда)
  • Производи робне марке „ДOMAЋЕ“ не садрже штетне адитиве

Произвођачи:

null

Млекара 'Качаревић'

null

'Сточар'

null

'Yu Evropa'

null

'Племић комерц'

null

Млекара 'Агро Маја'

null

'С продукт'

null

'Јабланик'

null

'Подгорина Бељић'

null

'Еуропек'

null

'Аронко'

Изборник